BRANSJEORGANISASJON

«Ett minutt med støy» for Manchester

Interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører oppfordrer alle norske konsertarrangører til å delta i felles europeisk markering fredag 26. mai 2017.

Terrorangrepet i Manchester mandag 22. mai 2017 var et angrep på uskyldige barn, ungdom og voksne. Våre tanker går til de berørte og våre kolleger i britisk arrangørbransje, heter det i en pressemelding.

ANNONSE FRA BOSE:

Norske Konsertarrangører oppfordrer sine medlemmer som har konserter fredag 26. mai om å bli med på markeringen for å minnes ofrene for denne tragedien.

Hvordan skal norske arrangører forholde seg til hendelsen i Manchester?

I Norge har vi et høyt nivå på sikkerhet og adgangskontroll – arrangører jobber generelt godt med beredskap og risikovurderinger på sine arrangementer. Norske Konsertarrangører var i kontakt med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) like etter bombeangrepet som ga klar beskjed om at trusselbildet ikke var endret etter hendelsen i Manchester. Arrangører i Norge anbefales å ha tett dialog med sine lokale politimyndigheter ang sikkerheten ved sine arrangementer. Ta gjerne kontakt med Norske Konsertarrangører dersom du som arrangør har spørsmål i forbindelse med arrangementssikkerhet.

Arangørnettverket Live-DMA

Norske Konsertarrangører er sammen med 16 andre Europeiske interesseorganisasjoner medlem av av det internasjonale nettverket Live-DMA som representerer over 2500 spillesteder og festivaler fordelt på 13 Europeiske land. Da vi så tragisk opplevde terrorhandlingene på konsertscenen Bataclan i Paris i 2015 ble markeringen «One minute of noise» organisert for første gang av arrangørnettverket Live-DMA, for å minnes ofrene.

Om Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 300 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.

Logoen til Norske Konsertarrangører (NKA).

Landets konsertarrangører er en mangfoldig gruppering av store og små, frivillige drevne organisasjoner og store kommersielle foretak. I by og bygd jobber disse hver dag for at det norske publikummet skal få oppleve musikk på sin scene eller klubb. Uansett hva slags sted som er arena, eller hvilken artist som står på scenen. Om scenen er inne eller ute, liten eller stor, ukjent eller anerkjent. Gode konsertopplevelser trenger gode arrangører og NKA arbeider hver dag for å gi norske konsertarrangører et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, gode rammebetingelser for å drive konsertvirksomhet, samt å bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet.

NKA legger til rette for kompetansedeling og nettverksbygging i arrangørbransjen, og for å skape arenaer der arrangører kan møtes for å lære av hverandre. NKA tilbyr faglig opplæringsmateriell, kursing, veiledning og rådgivning for sine medlemmer. Som medlemsservice hjelper NKA arrangørene med juridiske tjenester, informasjonstiltak, støtte- og utvekslingsordninger, fordelaktige medlemsavtaler, samt å samle inn og spre kunnskap om konsertdrift i bred forstand.

Basert på en pressemelding.

ANNONSE
ANNONSE
Avatar Per Mork

Du vil kanskje også like