DRIFT

Tiårsjubilanten Oppdal kulturhus ønsker seg ti millioner kroner til forbedringer

Oppdal kulturhus våren 2017. Foto: John Berge, Kulturhusmagasinet.no ©

Ti millioner kroner står på ønskelisten for tiårsjubilanten Oppdal kulturhus. Det trengs nemlig flere forbedringer etter de første ti årene.

Det fremgår av årsmeldingen for 2016 for Oppdal kulturhus.

ANNONSE FRA BOSE:

Huset markerte for øvrig tiårsjubileet 17. mars 2017.

Hva står på ønskelisten for forbedringer?

Det er aktuelt å gjøre endringer i foajeområdet i kulturhuset for å få til en permanent garderobeløsning og en generell ansiktsløfting for kafeutsalget og sitteplassene.

Huset ønsker også å opprette lærerrom for kulturskolen, og vurdere ny løsning for billedfag, teaterfag og grunnopplæring, samt nye og mer egnede lokaler for ungdomsklubben.

Videre er det aktuelt med administrasjonsbygg og fullføring av brann- og sikringstiltak ved Oppdalsmuseet, samt nødvendig rehabilitering i badeanlegget.

Dette kan dreie seg om investeringer på nærmere ti millioner kroner, heter det i årsmeldingen.

Det var nesten 180.000 besøkende hos kulturhuset i 2016.

Fundamentet for Oppdal kulturhus er tredelt: kultur, kunnskap og fysisk aktivitet, slik det illustreres i kulturhusforetakets logo. Det skal være et sted for fysisk ytelse, åndelig ytelse, konsentrasjon, underholdning, inspirasjon, rekreasjon, avkobling, drømmer og oppdagelser.

I kino, badeanlegg og storsal ble det solgt til sammen 88.804 billetter. Det er opp fra 80.253 i 2015.

I tillegg kommer 8.192 skoleelever som benytter badeanlegget, samt ca 22.900 personer som er med og til stede på arrangement hvor det ikke løses billett.

Ca. 5.000 har besøkt Oppdalsmuseet.

Biblioteket har registrert 27.201 besøkende i 2016.

Så er det hver uke ca 350 elever på musikk, dans, drama og billedfag, 70 på ungdomsklubben, samt ca 250 på øving og trening i andre lag og aktiviteter, noe som gir et samlet besøk på ca 25.000 gjennom året.

Kinoen fikk et rekordår da besøket økte med 8.494 til 41.066 – et snitt på 3.422 pr måned.

I 2016 har Oppdal kulturhus hatt 1.340 visninger av totalt 155 ulike filmer, og Børning 2 med flust av scener fra Oppdal var mest sett med formidable 4.354 solgte billetter.

«Vi holder fortsatt stand som en av landets beste kinoer», mener styret i årsmeldingen.

I samarbeid med Trondheim internasjonal Filmfestival Kosmorama arrangerte huset for sjette gang «Norges skumleste filmfestival – Ramaskrik» i 2016. Festivalen blir stadig større på besøk, omtale og innhold, og huset mener de har tatt posisjonen som den ledende aktøren for sjangerfilm i Norge.

Forsiden av årsmeldingen fra Oppdal kulturhus.

Økonomisk beskrives 2016 slik:

«Det har vært litt av et år rent økonomisk for kulturhuset.»

I 2016 var det driftsinntekter på nærmere 17,8 millioner kroner hos Oppdal kulturhus, som er nesten tre millioner mer enn det som var budsjettert. Overføringen fra kommunen ble som budsjettert på 12 millioner kroner.

På minussiden ble det brukt mer på fellesutgifter og markedsføring enn budsjettert og det var mer utgifter innen lønn og drift av kafeen.

Kafeen skal normalt være en bidragsyter når det kommer til foretakets inntekter. De har mye utstyr som er blitt slitt og som huset har fått vedlikeholds- eller byttekostnader på. Men andre avdelinger har bidratt. Særlig de øvrige tre avdelinger som driver kommersielt; badeanlegg, kino og sal/scene har bidratt med samlet overskudd på kr 1.589.140. Men også de andre avdelingene har utvist stor budsjettdisiplin, og huset har landet på plussiden med et samlet regnskapsmessig mindreforbruk på til sammen kr 235.760. Dette gir et viktig bidrag til husets fond, da man vet at 2017 vil utfordre huset med store investeringer på en rekke områder.

«Ved siden av å skulle oppfylle egne kulturpolitiske og kulturstrategiske målsetninger, så skal vi være ei storstue som tilhører alle i Oppdal. Vi som jobber for Oppdal Kulturhus er ydmyke i forhold til det mandat vi er satt til å forvalte på vegne av våre sambygdinger. Vi er stolte over huset og de resultater som er oppnådd. Vi står overfor nye spennende utfordringer i året som kommer, både når det kommer til eksternt retta aktiviteter og mer interne tiltak. Dem skal vi ta fatt på og løse», avsluttes rapporten med, signert styrelder Gerd Mette Drabløs og styremedlemmene Sivert Vindal, Knut Sneve, Olav Hoel, Inge Lauritzen og Ingrid Grøtte Johnanson.

SKJER DET NOE SPENNENDE HOS DITT KULTURHUS ELLER DITT FIRMA?  Tips oss om små og store nyheter!

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like