Se oss i sosialt media

DRIFT

Er sikkerheten god nok på norske scener?

Publisert

den

Av og til går det galt. I beste fall blir det kun materielle skader, men personskader kan også forekomme. Her gir Krankontrollen deg gode råd om hva du som sceneteknisk ansvarlig må tenke nøye over.

Heldigvis er det stort sett trygt både for artister, teknisk personell og publikum på forestillinger, konserter og events som blir arrangert på teatre, i kulturhus og på festivalområder.
Men dessverre forekommer det av og til ulykker.
Hva er så hovedårsaken til feil, mangler og ulykker?
De aller fleste ulykker i forbindelse med bruk av sceneteknisk utstyr er forårsaket av manglende risikovurdering, feil valg av utstyr og feil bruk.
Teknisk svikt er nesten aldri årsaken, viser vår erfaring.
På utendørs arrangementer er det et gjennomgående problem med manglende vindlastberegninger og sikring mot vind.
Vi hører ofte argumenter som for eksempel:
«Jeg skulle «bare».
«Jeg trodde det var andre som hadde ansvaret for dette».
«Det tar for lang tid.»
«Vi hadde ikke det rette utstyret.»
«Vi regnet med at det skulle holde. »
«Det koster for mye.»
Alt dette sies gjerne i etterkant av en arbeidsulykke.
De blir brukt som en unnskyldning for å la være å gjøre en sikker og forsvarlig jobb. Da er det nærliggende å svare: Synes du sikkerhet er kostbart, kan du prøve å beregne kostnadene ved en ulykke.
Unnskyldinger er og blir bortforklaringer. Der det er flere aktører / riggfirmaer på samme plass skal det, før arbeidet settes i gang, fastsettes hvem som har det overordnede arbeidsgiveransvaret såkalt samordningsansvar.

Leon Gilinsky er daglig leder hos Krankontrollen AS. Foto: Krankontrollen.


Produsentene av sceneteknisk utstyr følger svært strenge krav i forskrifter og standarder, og det er svært sjelden at det feil på utstyret. Men feil montering og feil bruk forekommer ganske ofte, og det eneste som kan gjøres for å bedre forholdene er å sørge for bedre kunnskaper.
Undertegnede har lang erfaring som kontrollør av sceneteknisk utstyr, og har deltatt i utarbeidelse av forskrifter og standarder i flere tiår.
Dessverre er det ofte slik at en del fortsatt velger «billigste løsning» og dermed nedprioriterer brukervennlighet og sikkerhet.
Dette skjer på flere nivåer, både under planlegging og montering. Ofte ser vi at de som styrer økonomi og innkjøp ikke har den nødvendige tekniske kompetanse til å foreta valg av gode løsninger, men bare ser på kostnadene. I denne delen av virksomheten er absolutt ikke billig nødvendigvis lik god kvalitet.
Når så leverandørene er klar over at økonomien er avgjørende for valg av utstyr, tilbyr de igjen ofte rimeligste løsning for i det hele tatt å komme i posisjon, og dette er på grunn av konkurransen mellom leverandørene. Mange av leverandørene har heller ikke den ønskede / nødvendige kunnskap, og velger løsninger som i mange tilfeller er tvilsomme.


Loftet hos Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet – et teater og konserthus på Odderøya i Kristiansand. Foto: Krankontrollen.


 

Her vil trommeslageren helst ikke sitte når dette skjer! Foto: Krankontrollen.


Vi har en rekke ganger sett at leverandørene leverer en samsvarserklæring på utstyret, slik det er krav til i forskriftene. Og på denne erklæringen er det henvist til hvilken standard som er benyttet, men når vi spør, har de ikke lest standarden, bare fylt ut det de mener er nødvendig for å ha papirene i orden. Da begynner det virkelig å bli skremmende.
Dette gjelder i første rekke der leverandøren ikke egentlig er rettet mot det teatertekniske fagområdet, men er en lokal leverandør av løfteutstyr generelt.
Eier eller utbygger benytter i enkelte tilfeller en sceneteknisk konsulent som rådgiver, og ofte opplever vi at vedkommende ikke har relevante kunnskaper om fagområdet, og da bærer det ofte galt av sted, alt fra starten av.
En etter hvert kjent problemstilling er når et tidligere fabrikk- eller lagerlokale skal bygges om til kulturformål. En takkonstruksjon som opprinnelig ble dimensjonert for vind- og snølast, tåler ikke belastningene en scenerigg vil påføre bygningen, uten omfattende forsterkninger eller ombygging.
Vi har opplevd å se dokumentasjon der det er angitt en tillatt belastning på sceneutstyret så lenge det ikke er snø på taket. Da er det egentlig bare å stenge hele lokalet.
Skuespillere, musikere, artister og scenearbeidere og alle andre som ferdes eller oppholder seg i lokaler i «underholdningsbransjen» har samme krav på sikkerhet som andre arbeidstakere har gjennom Arbeidsmiljøloven. Og i tillegg må vi tilby publikum og besøkende den samme sikkerheten.
På en industriell arbeidsplass henger det gjerne skilt med teksten: «Gå ikke under hengende last». I scenesammenheng er vi alle under hengende last, og derfor er kravet til sikkerhet betydelig høyere her. Disse kravene finner en ikke i forskriftene, men i de scenetekniske standardene.
Det er en forutsetning at teknisk personell har god kjennskap til disse kravene, og at de etterleves.

Maskinrommet i Hamar kulturhus. Foto: Krankontrollen.


Hittil av vi stort sett forholdt oss til to standarder. En svensk (SS767 15 01) og en tysk (DIN 56950), og disse har ikke helt sammenfallende krav. I tillegg kjenner en del til CWA 15902-1 og -2 (CEN workshop agreement) som er forløpere til en felleseuropeisk standard. Vi er to fra vårt firma, Krankontrollen, som deltar i WG (working group) i CEN (Comité Européen de Normalisation = Den europeiske standardiseringsorganisasjonen) og man er nå i sluttfasen med dette arbeidet, slik at vi snart får nye standarder for sceneteknikk.
Er du usikker på om sikkerhetsnivået ved ditt teater eller din arbeidsplass er god nok, vil en fornuftig start være å sjekke om det finnes en risikovurdering for arbeidsplassen. Den skal være skriftlig og er lovpålagt gjennom Internkontroll- forskriften. Finnes det ikke noen slik er det bare å sette i gang. Deretter må en sørge for at alle som bruker teknisk utstyr får nødvendig opplæring og kompetanse.
Vi forsøker så langt som mulig å besvare tekniske spørsmål fra scenebrukere, men vil helst ha spørsmålene på mail og gjerne med bilder eller skisser, slik at vi kan danne oss et riktig bilde av hva det gjelder.
Med felles innsats kan sikkerheten bedres, og vi ønsker alle lykke til med sikkerhetsarbeidet.
Skrevet av Leon Gilinsky
Krankontrollen AS

Her har det gått galt … Foto: Krankontrollen.


 
 

Annonse

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev omtrent to ganger i måneden.

februar 2023
M T O T F L S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Facebook

populær