NYBYGG

Fauske kan få nytt kulturhus med kino

Slik ser arkitektkontoret Snøhetta for seg det nye 24 etasjers høye hotell i byen Fauske i Nordland. Et mulig kulturhus med kino nederst til venstre.

Den vesle byen Fauske i Nordland, med 10.000 innbyggere, kan bli et stoppested av dimensjoner langsetter E6. Tower Hotell skal ha hele 24 etasjer, rage 76 meter over havet og det foreslås nytt kulturhus med kino.

Stig Otto Nilsen er administrerende direktør og gründer for Stadssalg, som nylig feiret 20 års-jubileum. Firmaet har bygd seg opp innenfor næringseiendommer og jobber også med avvikling og tvangssalg for banker og finansieringsinstitusjoner.På telefon fra kontoret i Bødø forteller Nilsen til vårt nettsted at kommunen er svært fornøyde planene for både hotell og kulturhus.

ANNONSE FRA BOSE:

– Kommunen har ikke noe kulturhus og de har en gammel kino som er gått ut på dato, mener Nilsen.

– Nå har vi lagt frem planene. Vi har vært i dialog med kommunen, de ønsker et kulturhus, men de må selvsagt legge det på anbud så alt gjøres riktig. Komunnen er veldig positiv til det hele, og ser for seg et leieforhold mht. driften av kulturhuset og kinoen, sier Nilsen.

Fauske ligger bare 45 minutter unna Bodø, hvor flyplassen nå utvides og moderniseres.

Fauske hotells kapasitet er sprengt med et belegg på nærmere 100 prosent sommeren 2017 (med kun 92 tilgjengelige rom), og nå tenker altså eieren nytt og stort.

– Alle turister oppover på vei til Nordkapp kommer forbi her. Vi er midt i smørøyet. Saltstrømmen, verdens sterkeste malstrøm, er ikke langt unna. Nordlyset får man her. Vi ser også for oss et akvaland med sklier.

– Vi hyret Snøhetta til å tegne hotell og kulturhus, så dette er gjort ordentlig. Snøhetta er anerkjent over hele verden, så dette har vi veldig stor tro på!

Det foreslåtte Tower hotell AS ligger som et slankt, høyt volum ut i sjøen, i forlengelsen av siktlinjen ned Leitebakken. Hotellet fremstår spektakulært.

Skisse av Tower hotell AS: Arkitektkontoret Snøhetta.

Oppdragsgiveren, Stadssalg, har bestilt en mulighetsstudie fra arkitektfirmaet Snøhetta.

Fremfor å utvide eksisterende hotell, ønsker oppdragsgiver å bygge et helt nytt hotell i tilknytning til det eksisterende. Det er opprettet et nytt selskap, med arbeidstittelen «Tower Hotell AS».

Eksisterende og nytt hotell skal komplettere hverandre.

Man ønsker samtidig å se på muligheten for å bygge et nytt kulturhus i tilknytning til hotellet.

Det har vært avholdt et møte i forkant med kommunens administrasjon og ordfører. Kommunen stiller seg positive til planene for nytt hotell og mener det er interessant å se på kulturhusfunksjoner i tilknytning til hotellet.

Fauske kommune har ikke utlyst noen oppgave for nye kulturhusfunksjoner eller bestemt hvilke funksjoner som evt. skal utvides og hvordan. Dette er således oppdragsgivers eget initiativ å utrede mulighetene for sambruk.

Kulturhusfunksjoner og hotellfunksjoner kan således utfylle hverandre.

Dette kan gi flere positive synergier for begge funksjoner. Kulturhuset kan inneholde en større multisal, kino, serveringstilbud og arealer for kulturskoleaktiviteter mm. Tanken er at hotell- og kulturhusfunksjonene skal ha gjensidig bruksverdi og fylle behovet for en utvidelse av Fauskes kulturtilbud i samarbeid med kommunen.

Kulturhuset med multisal og kino er tenkt som et supplement til Fauskes kulturliv og kan være en generator for økt sentrumsaktivitet i Fauske. Sambruken mellom hotellet og dagens Kulturhuset vil kunne aktivisere huset gjennom hele året og døgnet.

Planene faller i god jord hos ordfører Jørn Stene, skriver Saltenposten: «Jeg er stum av beundring».

«Når vi først skulle bygge, skulle det bygges høyt med plass til mange nye gjester», sier hotelldirektør Trine Nøvik til NRK.

«I og med at hotellet blir en opplevelse i seg selv, tror vi det er behov for økt kapasitet. I dag må vi takke nei til mange gjester, men med dette prosjektet kan vi se mot helt nye markeder og tilby helt nye opplevelser av en annen dimensjon enn i dag.»

Skisse av Tower hotell AS: Arkitektkontoret Snøhetta.

Fauske er en kommune i Salten i Nordland. Fauske herred ble opprettet 1. januar 1905 ved å skilles ut fra Skjerstad herred. Kommunesenteret Fauske har bystatus og tettstedet har 6.138 innbyggere pr 1. januar 2016

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like