Se oss i sosialt media

BRANSJEORGANISASJON

Kulturhusene vil ha mer av byggebevilgningene og lavmoms, for å bli mer aktive og egenproduserende

Avatar photo

Publisert

den

Norsk kulturhusnettverk (NKN) fikk sjansen til å si noen velvalgte ord overfor familie- og kulturkomiteen på Stortinget i anledning Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

På plass i et av Stortingets møterom – torsdag 2. november 2017 – var daglig leder Nina Hodneland og styreleder Rolf-Cato Raade.
Fem minutter ble stilt til rådighet – slik at interesseorganisasjonen kunne si hjertens mening om forslaget til statsbudsjett.
Her måtte det gå raskt unna, da det var mange andre interesseorganisasjoner som også skulle få komme til orde!

Raade innledet med å fortelle litt om NKN og norske kulturhus, får Hodneland gyvet løs på to viktige saker:
Fordeling av spilleoverskudd til kulturformål, Kulturbygg:
NKN pekte på en tydelig og sterk økning i bevilgningen til nasjonale kulturbygg i budsjettforslaget, men som medlemsorganisasjon for hele landet er NKN bekymret for reduksjonen i tilskuddet til kulturbygg, under desentralisert ordning. Siden 2015 har tilskuddet blitt redusert fra 135 millioner til 47 millioner.
Nedgangen er dramatisk. Dette rammer nybygg, ombygging og modernisering av kulturhus og kulturbygg. Samtidig noteres det at idrettsanlegg i kommunene er tilgodesett over 1.320.505.000 i samme budsjettforslag.
NKN mener at de foreslåtte kuttene til kulturbygg må revurderes, samtidig må regelen som i dag favorisere idrettsanlegg (garantisum) også kunne utvides til å omfatte kulturbygg for å hindre en udemokratisk utvikling som går utover både det profesjonelle og frivillige kulturlivet.
Avgiftssatser i 2017 og foreslåtte satser for 2018
NKN ville ikke bruke tid på å drøfte satsen for moms, og sa de var klar over at merverdiavgift tilhører Finanskomiteen, men NKN ønsket likevel å redegjøre kort for hvorfor NKN over flere år har tatt til orde for en innføring av lavmoms på musikk og scenekunst.
Kulturpolitisk er dette viktig, mener NKN, fordi Skattedirektoraten høsten 2016 innførte en nyfortolkning av kompensasjonsloven som bremser utviklingen av aktive og egenproduserende kulturhus, og «premierer» en passiv utleiemodell.
En kan ikke ha et momskompensasjonssystem som motvirker uttalte kulturpolitiske målsettinger om aktive, egenproduserende kulturhus, mener NKN.
Den nye ordningen med delvis kompensasjonsrett er lite forutsigbar og medfører også at hus som utvikler sin drift vil kunne få justeringsplikt. Det vil si at eierkommunene nå får tilbakebetalingskrav på momskompensasjon som er gitt på investeringen.
Kommunestyrene kan ikke leve med at finansieringsplanen for kulturbygg på denne måten smuldrer opp etter at bygget er tatt i bruk. Det er ikke mulig å håndtere denne type etterberegninger hvert eneste år i den ti-års perioden som justeringsplikten varer.
Det kan heller ikke være lovgivers intensjon at kulturhusene kun skal drive med utleie. Dagens ordning premierer en passiv utleiemodell, sammenlignet med konserter og forestillinger i egen regi.
Ved å gå vekk fra dagens system, og innføre lavmoms, i likhet med museer, kino og opplevelsessentra, sikres konsertarrangørene og kulturhusenes eiere full inngående mva. og ikke minst, nødvendig forutsigbarhet både for drift og investering.

Styreleder Rolf-Cato Raade og daglig leder Nina Hodneland i Norsk kulturhusnettverk (NKN) var hjertelig tilstede på Stortinget torsdag 2. november 2017. (Foto: NKN.)

Litt fakta om Norsk Kulturhusnettverk (NKN):

Kulturhusenes interesseorganisasjon, fullfinansiert av medlemmene. NKN har pr. november 2017 126 medlemmer. Dehar medlemmer fra Longyearbyen i nord, via Lesja og Lillestrøm til Lyngdal i sør. Om lag hver tredje kommune i Norge har et kulturhus som er medlem i nettverket.
Totalbesøket hos medlemmene i NKN var 13, 6 millioner i 2016. Med nye medlemmer i 2017 og ventet vekst, øker dette trolig i 2017.
I 2016 ble det solgt rett i underkant av to millioner billetter til kulturarrangement fordelt på oppimot 9.000 arrangement.
I 2015 ble Norsk kulturhusnettverk tildelt støtte til Kulturspirer gjennom fordeling av spilleoverskuddet til kulturformål for første gang. NKN takket for at dette ble videreført i 2017 og mener årets tildeling er av avgjørende betydning.

Daglig leder Nina Hodneland og styreleder Rolf-Cato Raade i Norsk kulturhusnettverk (NKN) i aksjon på høringen hos familie- og kulturkomiteen vedrørende Prop. 1 S (2017-2018) Statsbudsjettet. Høringen fant sted torsdag 2. november 2017. (Foto: Skjermbilde fra streaming av høringen/Stortinget).

John Berge er fra Kristiansund og har drevet med musikk siden tenårene. Han har bakgrunn fra medier som Tidens Krav, NTB, Dagsavisen, Dagbladet, Aftenposten, NRK, med flere. Du kan kontakte ham på telefon 975 99 007 eller e-post her.

Annonse

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev omtrent to ganger i måneden.

november 2022
M T O T F L S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Facebook

populær