BRANSJEORGANISASJON

Slik blir Norske kulturhus’ sin strategi videre

Et utvalg har laget en veiplan for organisasjonen Norske kulturhus – tidligere Norsk kulturhusnettverk.

Strategien for skal gi Norske kulturhus en felles forståelse av hvorfor organisasjonen eksisterer og hvordan de skal gjøre ting. Strategien skal gjelde for flere år. Konkrete tiltak beskrives i årlige handlingsplaner.

ANNONSE FRA BOSE:

Strategien er utviklet over to samlinger i 2018 av styret i Norsk kulturhusnettverk og daglig leder. Prosessen ble ledet av Ståle Almenning fra Innoventi.

Formålet er dette:

Vi skal styrke medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjøre kulturhusenes betydning for samfunnet

Signaturtekst:

Norske kulturhus er kulturhusenes interesseorganisasjon. Vi styrker medlemmenes stolthet og kompetanse, og synliggjør kulturhusenes betydning for samfunnet.

Norske kulturhus har 128 medlemmer med tilsammen 13.6 millioner besøk året. Vår visjon er attraktiv og levende kultur der folk bor. Fordi kultur gir bedre helse og levekår, og visker ut ulikheter.

Blant tiltakene videre er å gjøre fagsamlingene enda bedre, bistå medlemmene i moms- og kontraktsspørsmål, og være relevant for alle fagområder hos kulturhusene.

Organisasjonen har også som mål å bli mer synlig overfor myndigheter og media, og jubileumsåret i 2019 skal markeres. (Da fyller organisasjonen 25 år.)

Det er også et ønske om å øke fra ett til to årsverk i administrasjonen.

Et stort mål er å øke antall leverandørmedlemmer fra fire i dag til 50 (!).

Skifter navn i tide før 25-årsjubileet

Rolf-Cato Raade tar en ny, siste runde som styreleder

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like