BRANSJEORGANISASJON

Stor medlemsvekst blant Creo-teknikerne

Stig Gunnar Ringen, leder av teknikerutvalget i Creo. Arkivfoto: Marte Bjerke/Musikkultur. (Gjengitt med tillatelse.)

– Både opprettelsen av klubben på Bright og Creos innsats for bransjen under Koronakrisen, gjør at vi opplever en betydelig medlemsvekst.

Det forteller Stig Gunnar Ringen, leder av teknikerutvalget og forbundsutvalget i Creo (Forbundet for kunst og kultur), til Scenemagasinet.no.

ANNONSE FRA BOSE:

Før landsmøtet i Creo i 2014 gikk Stig Gunnar Ringen ut og oppfordret kollegene sine til å melde seg inn i Creo, for å sammen kunne jobbe for trygt arbeidsmiljø. Han påpekte at bransjen var et nærmest regeltomt rom, at arbeidsmiljøloven ble brutt ofte, at det er lange arbeidsdager og få regler og standarder for hvordan arbeidet skal utføres.

Creo-teknikere er en del av Creo som helhet, der de har et stort apparat i ryggen, bestående av jurister, forbundssekretærer, administrasjon, utvalg og politisk ledelse jobber som jobber for alle medlemmene, også teknikerne.

Teknikerutvalget ble opprettet i 2015. Landsmøtet fattet vedtak om satsing på organisering av teknikere i 2014.

Før koronaviruset lammet norsk samfunnsliv var det 212 teknikere som var Creo-medlemmer.

Pr. august 2020 er det ca. 350 medlemmer.

Vinteren 2020 kom nyheten om at landets største LLB-firma, Bright, hadde etablert egen fagforeningsklubb etter at antallet Creo-medlemmer hos Bright hadde oversteget ti personer.

Etter dette har også Trondheim Lyd startet fagforeningsklubb.– Det blir nok enda flere når tariffarbeidet nærmer seg og folk ser hvor godt strukturen med fagforening og tillitsvalgt fungerer, mener Ringen.

– Tilbakemeldingene fra Bright og Trondheim Lyd er ihvertfall at tillitsvalgte har vært viktig i håndteringen av koronakrisen, legger han til.

Nå skal Stig Gunnar Ringen, som jobber som produksjonsteknisk leder på Norges musikkhøgskole, jobbe på heltid for teknikerens arbeidsvilkår.

Han er «frikjøpt i ett år» for å videreutvikle organisering av teknikere i Creo.


Sammen med tillitsvalgte, klubber og Creo-organisasjonen, skal han jobbe for ryddigere arbeidsforhold for teknikere, gjennom etablering av tariffavtaler og en videreutvikling av samarbeidet med arbeidsgiversiden.

Creo har store ambisjoner for fagorganisering av teknikere og andre som jobber innen produksjonsapparatet. 

Stig Gunnar skal derfor også utvikle nye medlemsfordeler, jobbe utdanningspolitisk, delta i debatter og ikke minst jobbe med verving, melder Creo.

– Creo har gode medlemsfordeler og en solid organisasjon, men vi opplever faktisk at de fleste teknikerne melder seg inn fordi de vil være med på å styre utviklingen i bransjen. De vil ha henda på rattet og akkurat det er et sabla godt utgangspunkt for bra fagforeningsarbeid, sier Ringen i en pressemelding.


Rett før Koronakrisen slo beina under hele sektoren, meldte de scenetekniske leverandørene seg samlet inn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Med ett ble firmaene en del av det organiserte arbeidslivet og samarbeidet mellom Creo og Virke har utløst avgjørende krisetiltak for bransjen.

– Om arbeidsgiver – og arbeidstakersiden i løpet av høsten også kan enes om en tariffavtale, vil det åpne for utrolig spennende muligheter. Ved at partene i arbeidslivet jobber godt sammen, får vi også stor politisk påvirkningskraft og akkurat det kommer til å være utrolig viktig i de neste åra. En ryddigere bransje vil være riktig vei ut av koronakrisa, slik at teknikere kan komme tilbake til tryggere arbeidsplasser med en tariffavtale i ryggen. Bransjen har i flere tiår vært basert på veldig lange arbeidsdager og en utrygg løsarbeidertilværelse. Dette tror jeg endrer seg nå og jeg gleder meg veldig til å samarbeide med medlemmene, de tillitsvalgte og klubbene, for å finne de gode og smarte løsningene, sier Ringen.

Forbundsleder Hans Rian i Creo (Forbundet for kunst og kultur). Arkivfoto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Forbundsleder Hans Rian i Creo (Forbundet for kunst og kultur) krever faste endringer:

– Når krisen er over, er ordningen med så utstrakt bruk av enkeltpersonforetak i kulturbransjen en av de tingene vi må se nærmere på. Vi må se på arbeidsmiljøloven og rydde opp i gråsonene, sier Rian.

– Hvorfor har det vært så vanskelig å få til fagorganisering i LLB-bransjen, Stig Gunnar?

– Det har egentlig ikke vært så vanskelig. Etter at Creo startet en dedikert fagforening for lyd, lys, bilde, backline og sceneteknikere i privat sektor, har interessen vært stor og medlemsveksten har vært jevn. Men det er klart at det er et møysommelig arbeid å gå inn i et tarifftomt område. Opprettelsen av klubb på Bright er derfor et vendepunkt som viser at teknikere nå virkelig er klare for å organisere seg og stå samla for å gjøre arbeidsforholdene i bransjen bedre. Det har også vært gledelig å samarbeide med en svært konstruktiv og løsningsorientert arbeidsgiverside, både de scenetekniske leverandørene og Virke, så jeg er optimist, til tross for den kritiske situasjonen bransjen står i nå.

Teknikere i Creo:

Med rundt 9.000 medlemmer er Creo Norges største fagforening for kunstnere og kulturarbeidere. Creo arbeider for å sikre sine medlemmer bedre lønns,- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Creo satser sterkt på fagorganisering av teknikere i konsert – og eventbransjen.

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like