Se oss i sosialt media

BRANSJEORGANISASJON

Andre runde med Kulturspirer-utdelinger

Publisert

den

I årene 2015, 2016 og 2017 ble det delt ut ​hele 6,2 millioner kroner gjennom Kulturspirer-prosjektet. Nå byr det seg nye sjanser.

«Kulturspirer 2017/2018»-prosjektet er nå klart, og styret i Norsk kulturhusnettverk (NKN) mottar søknader frem til 1. november 2017, melder interesseforeningen.
Det er totalt 1,5 millioner kroner som skal deles ut.
Kulturspirer er, ifølge beskrivelsen fra NKN, «et kompetansehevingsprogram som møter de utfordringer og behov kulturhusene har for å styrke sin arrangørkompetanse og egenproduksjon.»
Programmet har også som uttalt mål å styrke den lokale kompetansen hos fortrinnsvis unge utøvere/talenter og å styrke samarbeidet mellom kulturhusene, som et ledd i en nasjonal kompetanseheving.
Søknadene vil bli behandlet administrativt av NKN, i samarbeid med styret i NKN.
Endelig vedtak om bevilgning fattes av styret. Styremedlemmer kan søke om midler, men deltar ikke i behandling av egen søknad. Det blir ikke gitt begrunnelse for avslag eller tildeling av prosjektmidler.
Tildelinger vil behandles på styremøte 9.11.2017, og offentliggjøres umiddelbart i etterkant av det.
– Hva er bakgrunnen for at Kulturdepartementet gir NKN fullmakt til utdelingen?
– Kulturdepartementetgjør dette i noen tilfeller der det er hensiktsmessig at en organisasjon/tilskuddsmottaker står for felles rapportering etc. Midlene er nasjonale, slik at vi rapporterer på Kulturspirer som helhet, hva er resultatet for nettverket som helhet. NKN er ikke eneste type organisasjon der dette gjøres, forklarer daglig leder Nina Hodneland overfor Kulturhusmagasinet.no.

Dette er kriteriene som man helst må score høyt på for å få midler fra «Kulturspirer»-prosjektet.

Dette er bakgrunnen for ordningen:

Kulturhusene formidler kulturproduksjoner innen ulike sjangere til publikum over hele landet. I tillegg har et kulturhus en viktig funksjon i det å utvikle det lokale kulturlivet, som kompetansesenter og samarbeidspartner med lokalt kulturliv, næringsliv, lag og foreninger, og som arrangør av egne forestillinger.
Norsk kulturhusnettverk søker å styrke og forsterke kulturhuset som aktiv, lokal samarbeidspartner og arrangør gjennom «kulturspirer».
Om det nye søknadsprosessen:
Søker må være medlem av Norsk Kulturhusnettverk og ha betalt kontingent innen søknadsfrist 01.11.2017. Det er kun kulturhus som kan være avsender for søknad, ikke ev. samarbeidspartnere i prosjektet.
Alle medlemshus kan søke om midler, også hus som har fått tildelt midler i perioden «Kulturspirer 2015/2016».
Prosjektene må ha oppstart (planleggingsfase) i 2017, gjennomføring kan være i 2018.
Resultatet av prosjektene skal presenteres i form av et eller flere arrangement/ festival/forestilling ol. i de aktuelle kulturhusene.
Kulturhusene i det/de aktuelle regionene skal benyttes som arena gjennom hele prosjektperioden, og det er et mål at kompetansen som finnes i disse skal utnyttes fullt ut.
Det forutsettes at mottakere av tilskudd fra Kulturdepartementet har systemer for å ivareta sikkerhet og beredskap, og følger de til enhver
tid gjeldende regler og retningslinjer. I tillegg forplikter alle innvilgede prosjekter seg til å rapportere i henhold til gjeldene rammer utarbeidet av Norsk Kulturhusnettverk, i samarbeid med Kulturdepartementet.
Det er åtte kriterier, hvor de fire første er viktigst: grad av styrket arrangørkompetanse og egenproduksjon, grad av kompetanseheving hos lokale utøvere, addisjonalitet (i form av ekstra aktivitet) og grad av samarbeid mellom kommunen og kulturhuset.

Disse fikk Kulturspirer-midler i første runde – for årene 2015, 2016 og 2017:

2015:
Kulturnatt i Haugesund
Kulturspirer Underart
2016:
Cats
Rent
Tælahiv
Kulturfest Ås
Tett i Tett
Kristina från Duvemålå
Jazzspirer
Glade jul
Jula varer helt til påske
2017
Parken og Arbeideren kulturhus, Ålesund
Ås kulturhus
Bærum kulturhus
Oseana Kunst- og kultursenter
Bømlo kulturhus
Gjøvik kino & scene
Kulturhuset Banken
Kulturhuset Kimen og Olavshallen
Sandnes kunst og kulturhus

Nina Marie Bjørka Moen Hodneland er daglig leder i Norsk kulturhusnettverk (NKN). Foto: John Berge, Kulturhusmagasinet.no ©


http://kulturhusmagasinet.no/opplever-det-som-uproblematisk-a-dele-ut-millioner-av-kroner-til-sine-egne-kolleger/
http://kulturhusmagasinet.no/nkn-styrelederen-om-at-kulturspirer-prosjektet-fortsetter-kjempepositivt/

Annonse

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev omtrent to ganger i måneden.

august 2022
M T O T F L S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Facebook

populær