KORONAVIRUSET

Halvparten av landets kulturhus får ikke kompensasjon etter koronaavlysninger

Nina Hodneland, daglig leder hos Norske kulturhus. Her fra vårt besøk 12. september 2018. Foto: John Berge, Scenemagasinet.no ©

Rundt halvparten av landets kulturhus faller utenfor kompensasjonsordningene for bortfalte inntekter i koronatiden.

– Jeg ser ingen lys i enden av tunnelen, sier daglig leder Nina Hodneland i medlemsorganisasjonen Norske kulturhus til Kulturplot.

ANNONSE FRA BOSE:

Av organisasjonens 131 medlemmer, er om lag halvparten ekskludert fra dagens ordninger.

Dette fordi kulturhus organisert som en kommunal enhet ikke kan søke om kompensasjon: Kriseordningen som regjeringen fikk på plass i slutten av juni fordrer nemlig at kulturhus som søker støtte må være registrert i enhetsregisteret og ha et organisasjonsnummer.

Dermed havner flere kulturhus i spagaten fordi bygget de befinner seg i gjerne er kommunalt eid, mens de selv sørger for inntjening og drift.

Ifølge Kulturdepartementet hviler ansvaret på kommunen som kulturhuset er en del av.

Kommunene kan søke koronakompensasjon via Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og får én pott som skal gå til alle utgifter og tap, enten det er helse, testkapasitet og økte kostnader til barnehager og skoler.

– Problemet er at vi gang på gang ser at kulturen er helt nederst på prioriteringslisten og taper mot akutte behov, sier Hodneland.

De nåværende kompensasjonsordningene utgår 31. august, og kulturminister Abid Raja har lovet nye ordninger på bordet før 1. september.

Men Hodneland sier til Kulturplot at hele planleggingshorisonten blir ødelagt når kulturhusene sitter uten noen som helst form for forutsigbarhet.

– Jeg er fryktelig redd – både for denne høsten og hele neste år. Sånn som det er nå, er det faktisk ingen lysglimt, sier hun.

ANNONSE
ANNONSE
Gitte Johannessen Gitte Johannessen

Du vil kanskje også like