KORONAVIRUSET

Kulturhus vil trolig tape 75 prosent av billettinntektene i høst – stadig mer avlyses

Slik ser det ut i Arendal Kulturhus i koronatiden: De fremste 200 røde setene kan selges, mens de grå setetrekkene benyttes til å blokkere plasser for å opprettholde enmetersregelen fra skulder til skulder. Foto: Norske Kulturhus

Kulturhus rundt i landet regner med å tape 75 prosent av billettinntektene de skulle hatt ut året – og avlysningene bare øker på, ikke minst av de store turneene.

Medlemsorganisasjonen Norske Kulturhus opplyser at antallet arrangementer som kanselleres i denne perioden heller ikke ser ut til å avta – tvert om:

ANNONSE FRA BOSE:

– Våre medlemmer melder om at det kanselleres i økende grad, sier daglig leder Nina Hodneland i en epost til NTB.

Hun opplyser at det er de store turneene som avlyser, og at det i all hovedsak er mindre, lokale arrangement som gjennomføres. Hun tror også at mange av julekonsertene går dukken.

– Ja, julekonsertene står nå på vent hos de aller fleste konsert- og kulturhusene. Tentative datoer er booket inn, her venter en hel bransje på hvordan en stimuleringsordning vil kunne bidra til å få hjulene i gang. Sissel Kyrkjebø avlyste hele sin juleturné i går, dette er kun ett eksempel, sier Hodneland, som spår «en blodig økonomisk høst for kulturhusene».

Sissel Kyrkjebø skulle spilt i et knippe norske konserthus som Oslo Konserthus, Grieghallen, og Stavanger Konserthus. Torsdag ble det kjent at hun avlyste hele sin juleturné – noe hun høyst sannsynlig ikke blir alene om. Foto: Oslo Konserthus

– Krevende
Når kinodrift, som er sentral for driften av flere av kulturhusene, holdes utenfor er estimert tap for perioden september ut desember i år på rundt 122 millioner kroner – minst. Hodneland holder det som svært sannsynlig at tapene i billettinntekter i høst blir enda høyere.

– Signalene er at hele bransjen er avventende. Artister, managere, booking, arrangører. Nå venter vi på å se innholdet i stimuleringsordningen, om den kan bidra til å få hjulene i gang. Konsert- og kulturhusene forsøker å opprettholde et tilbud til publikum, men det er svært krevende, sier hun til NTB.

Også når det gjelder utleieinntekter regner kultur- og konserthus å tape rundt 65 prosent av beregnet inntekt, omtrent 64 millioner kroner. Også 75 prosent av serveringsinntektene går tapt, og det er estimert til 45 millioner kroner i tap.

Profesjonelle aktører i kultursektoren kompenseres for opptil 50 prosent på utleiefronten, mens servering – som er nær en femtedel av husenes inntekter – ikke regnes som kultur og derfor ikke kompenseres.

Håper å bli hørt
– Dere har advart mot utviklingen før, at rundt halvparten av landets kulturhus faller utenfor kompensasjonsordningene for bortfalte inntekter – blir dere hørt?

– Av våre 130 medlemmer er 81 kulturhus organisert som kommunale enheter. Disse faller helt utenfor de eksisterende kompensasjonsordningene for leverandører og underleverandører. Abid Raja gikk denne uken langt i å antyde at det kan bli endringer for de kommunale enhetene. Norske kulturhus har et håp om å bli hørt, og ikke minst få inkludert de kommunale enhetene i den nye stimuleringsordningen.

Ifølge Norske Kulturhus har man tatt hensyn til antallsbegrensningen på 200 publikummere og avstandskrav i sal, når det gjelder estimatene på inntekter og tap ut året.

ANNONSE
ANNONSE
Gitte Johannessen Gitte Johannessen

Du vil kanskje også like