MESSE, SEMINAR

LLB-messen restartes i 2022

Etter at koronarestriksjoner satte en stopper for den planlagte 2021-messen, har Lyd, lys og bildeforeningen nå annonsert messe i 2022.

Foreningens hovedmål er å arrangere utstilling, og pr. 2021 er det 33 medlemmer i foreningen. Alle virksomheter som har større omsetning på det profesjonelle brukermarked av lyd, lys og bildeutstyr, som henvender seg til dette markedet, og som har representant i Norge som importerer eller produserer utstyr til dette markedet, kan søke om medlemskap.

ANNONSE FRA BOSE:

2022-messen skal foregå, som i 2019, på Telenor Arena. Datoene er fra onsdag 9. til fredag 11. mars 2022.

Oversiktsbilde fra Telenor Arena under LLB 2019-messen. Foto: Vegard Paulsen, LLB-foreningen. ©

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like