DRIFT

Planlegger storstilt utvidelse av Tysværtunet kulturhus

Fra vestibylen i dagens kulturhus på Tysværtunet. Foto: Tysværtunet kulturhus

I 2018 er Tysværtunet kulturhus 25 år. Nå planlegges en storslagen utvidelse av huset.

ANNONSE FRA BOSE:

Øystein Simonsen, daglig leder og kinosjef ved Tysværtunet kulturhus, forteller at man nå er i en forberedelsesfase, hvor mye fortsatt er uklart. Men én ting er sikkert. Kulturhuset fra 1993 skal og må utvides!

Prosjektet er på et så tidlig stadium at skisse og tegninger ikke er klare for å offentliggjøres ennå.

Øystein Simonsen, daglig leder og kinosjef ved Tysværtunet kulturhus. Foto: John Berge, KULTURHUSMAGASINET.no ©

Det er i forbindelse med utarbeidelsen av en ny sentrumsplan for Aksdal sentrum på Tysvær at kulturhusledelsen har fått oppdrag fra politikerne å beskrive mulige utvidelsesscenarioer. Det er store planer for utvikling i forbindelse med kjøpesenter utvidelse og boligutbygging, så det må sikres areal til fremtidig utvikling av kulturhuset.

– Vi ser for oss utvidelse av dagens badeanlegg og et større påbygg på kulturhuset, forteller Øystein Simonsen til KULTURHUSMAGASINET.no.

At alt henger sammen med alt er klart da det er et større helse/treningssenter også under planlegging – tett inntil kulturhuset.

Samtidig planlegges et større parkeringshus også i nær tilknytning til kulturhuset, som igjen henger sammen med planene for utvidelse av kjøpesenteret, som er kulturhusets nabo.

Ellers i utvidelsesplanene er det snakk om bedre muligheter for restaurant-, kiosk- og bardrift, større garderobe, lokaler for kulturskole, øvingslokaler for dans, musikk, lag/foreninger m.m.

I tillegg til kontor og lokaler for administrasjon, kulturskule og ansatte på kulturhuset.

Dagens kontoravdeling skal brukes til utvidelse av dagens bibliotekareal.

Det planlagte påbygget vil bestå totalt av hele fem etasjer inkl underetasje, der kinoen skal være. I dag har Tysværtunet kulturhus to storsaler. En kombinert konsert og kinosal med 344 seter, og en liten sal med 74 seter.

Fra dagens vesle kinosal på Tysværtunet. Foto: Tysværtunet kulturhus

I det nye bygget ser man for seg to nye saler, beregnet til kino: En luksussal på 44 seter og en sal på rundt 120-150 seter. Kinosaler kan bygges som eget byggetrinn, og vil være i samme område som dagens kinosaler.

– Då vil vi ha tre egne kinosaler og en større kombinertsal, forklarer Simonsen.

Dagens storsal skal også opprustes til jubileet i 2018. Det skal kjøpes inn nye stoler, gulvbelegg, lys, m.m. Dagen stoler er originale fra 1993.

– Vi satser på høy standard på kinosalene for å være konkurransedyktige. Det er ikke tatt stilling til valg av tekniske løsinger, men det skjer svært mye spennende som vi følger med på. Vi jobber for tiden med detaljer knyttet til kinosalløsningen. Utgangspunktet for planer er dialog med Rolv Gjestland og arkitekt.

– Behovet for flere kinosaler er veldig reelt. Med en tredobling av kinobesøk siden 2010 har Tysvær kino nå behov for flere saler, for å kunne ytterligere øke tilbudet og besøket.

Tysværtunet kulturhus skal bruke resten av året til videre planlegging og utvikling.

– Det viktigste for oss er at vi sikrer oss utviklingsmuligheter på langt sikt. Det er vi veldig fornøyd med, vi klarer oss fint med dagens lokaler og skal uansett utvikle driften videre. I tillegg til å forberede oss på utvidelser, som gir oss helt nye muligheter og utfordringer. Det fine med planene som dei ligger nå, er at de kan utvikles separat fra hverandre.

Fra dagens storsal på Tysværtunet. Foto: Tysværtunet kulturhus

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like