NYBYGG

Saltdal kommune vil bygge kulturhus

Slik ser en av idéskissene ut for det tiltenkte kulturhuset på Rognan i Saltdal kommune i Salten i Nordland. Foto: Reklamebyrået Zook.

Slipen Scene i Rognan sentrum har gjennom flere år vært arnestedet for den populære Blåfrostfestivalen. Nå ønsker kommunen å bygge kulturhus.

ANNONSE FRA BOSE:

– Slipen Scene er et gammelt og stort industribygg og artistene elsker å komme dit. Blåfrostfestivalen er knallsuksess og festivalen er avgjørende for dette prosjektet, sier ordfører Rune Berg (Sp) til KULTURHUSMAGASINET.

Han sier det både er politisk og administrativ enighet om planene. I løpet av 2018 skal alt være ferdigprosjektet, og huset skal stå ferdig om fire til fem år. Foreløpig finnes det bare idéskisser, og ingen endelige tegninger av det tiltenkte kulturhuset, som noen i kommunen også kaller kulturbygg.

– Navnet ikke ferdigspikret, veien blir til mens vi går, sier ordføreren.

Ordfører Rune Berg (Sp) i Saltdal kommune. Foto: Saltdal kommune.

100 millioner kroner er kostnadsoverslaget.

– Det kan bli endring på den summen, men det er det vi sier, sier Berg til vårt nettsted.

Selve bygget skal knyttes opp mot det store industribygget. Etter planen skal det inneholde bibliotek og kino. Hovedscenen skal ha plass til 350 publikummere, og her kan både film vises, samt ulike konserter og forestillinger.

Pr. nå er det kun bygdekino i Rognan, med visninger i det gamle samfunnshuset

– Vi føler det er naturlig å legge kino inn i et slikt bygg, sier Berg videre.

Ifølge Avisa Nordland skal det nye kulturhuset være «navet» i kulturlivet i Saltdal kommune. Den planlagte utdanningen ved Saltdal videregående fra høsten 2018, innen lys, lyd og sceneproduksjon skal inn i det nye kulturhuset.

– Saltdal er virkelig blitt en kulturkommune. Vi håper spesielt dette kan bli et samlingssted for ungdom, sier Berg til avisen.

Øivind Holthe i Blåfrostfestivalen er begeistret:

– Jeg synes det er fantastisk at Saltdal satser på denne måten. Jeg bruker ikke betegnelsen kulturhus, men foretrekker kulturbygg. Vi skal ikke være som Stormen i Bodø. Det bor ikke nok folk i Saltdal til at vi kan selge ut forestillinger og konserter hver helg. Vi må skape aktiviteten selv, og nå kan kor, korps og frivillige lag endelig få et eget bygg, sier han til avisen.

– Dette skal være et hus som skal samle hele det frivillige livet og kulturlivet. Alle de som tidligere har brukt samfunnshus, og et bibliotek og en kino som har ganske tarvelige forhold i dag, sier Holthe til Bodonu.no.

Rognan er et tettsted og administrasjonssenteret i Saltdal kommune i Nordland. Europavei 6 passerer rett utenfor sentrumsområdet. Rognan er stoppested for Nordlandsbanen. Tettstedet har 2.613 innbyggere per 1. januar 2015.

Saltdal er en stor kommune i utstrekning (2213 km2) og med i overkant av 4.700 innbyggere sier det seg selv at det er god plass til å ta i mot besøkende og innflyttere. Kommunen huser Nordland nasjonalparksenter som er et infosenter for fylkets mange flotte nasjonalparker. To av dem, Saltfjellet/Svartisen og Junkerdal ligger helt og delvis innenfor kommunens grenser og er hyppig besøkt i forbindelse med både jakt, fiske, bærplukking og rene naturopplevelser.

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like