LEVERANDØR

Derfor fikk Konsertsystemer MGP-oppdraget fra NRK

Fra Melodi Grand Prix 2019-prøvene i Oslo Spektrum. Foto: John Berge, Scenemagasinet.no ©

Et av de mest prestisjetunge oppdragene innenfor LLB-avvikling er den norske finalen i Melodi Grand Prix. I 2019 gikk oppdraget, som var ute på offentlig anbud, til Konsertsystemer LLB AS (KS) – for første gang. De slo Bary AS, Bright Norway AS og Spekter Lys & Scene AS.

ANNONSE FRA BOSE:

«Minikonkurransen» hadde tilbudsfrist 14. januar 2019, og var inndelt i Lyd/PA, lys og AV. Prisene måtte spesifiseres pr. type inndeling / fagområde.

De som fikk tilbudet om å gi anbud på jobben var alle de sju prekvalåifserte LLB-leverandørene med rammeavtale med NRK. Alle de aktuelle tjenester og leie av utstyr, med unntak av pyroteknikk, er dekket av denne avtalen.

Av disse sju, leverte altså de fire overnevnte anbud.

18. januar fikk Konsertsystemer LLB AS beskjed fra NRKs inkjøpssjef, Arne Selmer, om at de hadde vunnet oppdraget innen alle LLB-felt.

Fra MGP i Oslo Spektrum Arena 2. mars 2019. Foto: John Berge, Scenemagasinet.no ©

 

OM KS SITT ANBUD:
Lyd: Alle tilbydere leverte tilnærmet lik kravene, men Konsertsystemer LLB hadde laveste totalpris, marginalt under nr. to på lyd (Bright).
Lys: Også her tilbydde alle det NRK ba om, men Konsertsystemer LLB hadde laveste totalpris for lys, marginalt under nr. to på lys (Spekter).
AV: Konsertsystemer LLB tilbydde en skjerm som dekket det NRK ba om. To tilbydere hadde en bedre skjerm, men Konsertsystemer LLB leverte til en vesentlig lavere pris.

OM BARY SITT ANBUD:
Lyd: Bary hadde ca. ti prosent høyere pris enn KS og høyest på pris på lyd.
Lys: KS hadde laveste totalpris for lys,
vesentlig under Bary.
AV: Bary tilbydde en god skjerm, men det telte likevel mest at KS hadde en vesentlig lavere pris.

OM BRIGHT NORWAY SITT ANBUD
Lyd: Bright ble nummer to på lyd. KS hadde bare marginalt lavere pris.
Lys: KS totalpris for lys var vesentlig under Bright Norway.
AV: Bright Norway tilbydde omtrent samme kvalitet som KS, men til en vesentlig lavere pris.

OM SPEKTER SITT ANBUD:
Lyd: Spekter og Bary hadde begge ca. ti prosent høyere pris enn KS og hadde de høyeste på prisen på lyd.
Lys: Spekter var nummer to på lys, bare marginalt dyrere enn KS.
AV: Spekter tilbydde en veldig god skjerm, men ble slått på pris av KS.

LES OGSÅ:

Drømmejobben i Oslo Spektrum

Til tross for at NRK er en offentlig finansiert mediebedrift oppgir ikke NRK de faktiske prisene. Selv ikke totalprisen.

De er sladdet i anbudsdokumentene som Scenemagasinet har fått innsyn inn. Det er av offentlig interesse å kunne formidle hva NRK betaler for slike innkjøpte tjenester, og hvilke vurderinger og vektingen som ligger bak. Men til tross for dette frigis ikke tallene.

– Det er riktig at det er av stor offentlig interesse å få vite alle detaljer om hva NRK bruker lisenspenger til. Likevel mener vi at hensynet til kommersiell drift og at NRK er i en konkurransesituasjon, må komme først, svarer innkjøpssjef Arne Selmer hos NRK.

– Vi får ikke lov å være med på Statens innkjøpssenters rammeavtaler nettopp fordi NRK er i en spesiell situasjon hvor vi må ha adgang til å ta kommersielle hensyn.

Ifølge Selmer har ikke Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fått klager fra noen LLB-aktør.

KOFA har i praksis lagt til grunn at de innkomne tilbudenes totalpriser som hovedregel ikke kan anses som forretningshemmeligheter.

Men NRK mener annerledes: «Disse minikonkurransene kan være et argument for å sladde totalprisen hensyn til konkurransen mellom leverandørene, og «det offentliges forhandlingsposisjon», som det heter… »

NRK anmerker videre:

• Ved innsyn skal også totalprisene sladdes, normalt gjør NRK ikke det, men disse minikonkurransene er så like fra gang til gang at det er av hensyn til NRKs egen konkurransesituasjon, ikke primært for å beskytte leverandørens forretnings-
hemmeligheter.

• Konkurransesituasjon: Dersom oppdragsgiveren (NRK) henvender seg til det samme fåtallet leverandører hver gang, vil NRK risikere at det ikke blir en reell konkurranse fordi leverandørene for eksempel etter hvert vil kunne vite hvor «listen ligger» og dermed ikke må gi sitt beste tilbud.

– Det vil ofte være for enkelt å regne seg frem til enhetspriser hvis total pakkepris var kjent. Hvis totalsummer per fagområde fra forrige år var kjent på forhånd, kunne vi altså risikere «strategisk prising» og ikke det som er mest gunstig for NRKs forvaltning og bruk av lisenspenger til program, skriver Arne Selmer.

PS! NRK, og Selmer selv, nektet å gi oss bilde av innkjøpssjefen for Norges største og stats- og avgiftsfinansierte mediebedrift.

(Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i nr. 4-2019 av SCENEMAGASINET. Bestill abonnement her.)

TIPS OSS! Vil du at vi skal skrive om deg, ditt firma, dine produkter, dine ansatte, dine prosjekter? Vi er avhengig av tips. Send oss et tips her! 

Konsertsystemer LLB fusjonerer med Nordic Rentals

Konsert-GIGANTEN med bakkekontakt

ANNONSE
ANNONSE

Du vil kanskje også like