NYBYGG

Det blir kulturhus i Fylllingsdalen

Fylllingsdalen i Bergen. Foto: Wikimedia Commons/Aqwis

Det har tatt år og dager, men Fyllingsdalen i Bergen skal få kulturhus. I løpet av sommeren 2017 skal mulige tomter kartlegges og en prosjektleder skal utpekes.

Målet er at en endelig beslutning om nytt kulturhus i Fyllingsdalen skal tas i løpet av 2018, heter det i et nytt vedtak fra Bergen kommune.

ANNONSE FRA BOSE:

Logoen til Bergen kommune.

Bystyret i Bergen vedtok 31. mai 2017 at byrådet utpeker en prosjektleder i kommunen for kulturhuset.

Det skal også nedsettes et brukerutvalg som skal jobbe med lokaliseringsstudien, hvor Fyllingsdalen Kulturråd, Bergen offentlige bibliotek, Nye Fyllingsdalen Teater, Bergen kulturskole og kulturkontoret for Fyllingsdalen og Laksevåg tas med.

Det jobbes også med ny reguleringsplan for Fyllingsdalen og endelig avgjørelse om fremtidig bybanetrasé, og alt dette skal koordineres og sees i sammenheng med et eventuelt nytt kulturhus.

Skisse til mulig kulturhus. Detrøde bygget er et fremtidig kultur- og idrettssenter på tomten der Fyllingsdalen idrettshall ligger i dag. Illustrasjon: Arkitektfirmaet Cubus

Respons Analyse har på oppdrag fra Bergen kommune utført en spørreundersøkelse blant lag, foreninger og organisasjoner i Fyllingsdalen for å kartlegge behovet for kulturlokaler.

Undersøkelsen ble sendt ut til 88 lag og foreninger, og 43 har besvart. Disse er godt representative for det frivillige kulturlivet i Fyllingsdalen. Mangler i eksisterende lokaler er hovedsakelig konsentrert rundt akustikk, teknisk utstyr og lagerplass.

– Det er viktig at Fyllingsdalen får et enda bedre kulturtilbud, og byrådet ønsker at kulturlivet i bydelen skal få sitt eget hus. Vi vil samarbeide tett med så mange som mulig i prosessen – Fyllingsdalen Nye Teater, kulturrådet, kulturskolen, biblioteket og andre, sier kulturbyråd Julie Andersland.

Rune Håndlykken driver firmaet Kulturhusplan og er rådgiver innenfor kulturhusutbygging. Foto: Privat.

Fyllingsdalen Nye Teater har satt i gang prosjekteringsarbeid for å utvide sine lokaler, enten på nåværende tomt eller på en ny. Byrådet ønsker å gå i dialog med Fyllingsdalen Nye Teater om et mulig samarbeid om et nytt kulturbygg. Tidligere forslag om å samlokalisere kultur og idrett i bydelen, ser byrådet som lite aktuelt.

Fylllingsdalen er en dal utenfor Bergen som ble planmessig anlagt som en ny bydel, i årene 1965 til 1975. Kjøpesenteret Oasen ble åpnet i 1971.

Fyllingsdalen kulturråd har siden 2009 jobbet for å få et kulturhus i dalen, men fyllingsdølene har ønsket seg et slikt hus siden 70-årene. Det er opp gjennom årene laget flere rapporter og det finnes uttallige forslag til hvor et mulig kulturhus kan bygges.

– Vi har 43 organisasjoner, kor, korps og andre lag som er medlemmer i kulturrådet og som ikke har en arena for sin virksomhet, sier Per Kragseth i Fyllingsdalen kulturråd til NRK.

– Hadde Fyllingsdalen vært en by, hadde vi vært like stor som Hamar eller Lillehammer. Kan du tenke deg en slik by uten et kulturhus? spør Kragseth.

Kulturhusutvikler Rune Håndlykken påpeker overfor NRK at Bergen er en ener på kulturbygg i bydelene: Fana kulturhus, Oseana i Os og nå sist for et planlagt kulturhus i Åsane.

– Selv om det har gått saktere enn mange ønsker så har det vært en klar satsing i Bergen. Byen er i øyeblikket lengst fremme i hele Norge på dette området.

Byrådsleder Harald Schjelderup (AP) har overfor lokalpressen garantert at det kommer nytt kulturhus i Fyllingsdalen om noen år.

– Vi har full fokus på fremdrift. Ingenting skal kunne velte planene, sa han nylig til Bergens Tidende.

 

Harald Schjelderup (Ap), byrådsleder i Bergen. Foto: Vidar Langeland

SKJER DET NOE SPENNENDE HOS DITT KULTURHUS ELLER DITT FIRMA?
Tips oss om små og store nyheter!

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like