NYTT OM NAVN

Folk i kulturhus: Pål T. Fosso

Programansvarlig Pål T. Fosso ved Lyngdal kulturhus. Foto: Lyngdal kulturhus.

Norske kulturhus kan ende opp med å bli altfor like, mener Pål Tesaker Fosso, programansvarlig ved Lyngdal kulturhus. – Vi må være opptatt av å bygge profil på kulturhusene våre. Ender vi opp med en lang kjede kulturhus med mer eller mindre likt program har vi etter min mening kjørt av veien og bør ringe veihjelpen, slår den frittalende programansvarlige fast.

 

ANNONSE FRA BOSE:

Navn: Pål Tesaker Fosso

Fødselsdato: 04.08.80

Stillingstittel: Programansvarlig ved Lyngdal kulturhus

Tid i bransjen: Rett i overkant av 7 år på Lyngdal kulturhus

Lenker til kulturhusets sosiale medier:
Facebook: https://www.facebook.com/lyngdalkulturhus/
Instagram: https://www.instagram.com/lyngdalkulturhus/

Pål T. Fosso tror det er viktig å finne en sunn balanse mellom å booke de tilsynelatende trygge arrangementene, utfordre publikum med nye og ukjente konsepter, og ikke minst ved å støtte opp om de lokale kreftene som ønsker å skape innhold på kulturhuset.

– Vi må også jobbe for å gjøre kulturhuset mer attraktivt for unge mennesker, og kanskje spesielt de som flytter hit for å etablere seg etter endte studier. De aller fleste går på kino eller biblioteket en gang i blant, og når de da først er innom kulturhuset bør vi klare å lokke dem tilbake for å oppleve våre sceneproduksjoner også.

Programmessig har huset en profil som søker å verdsette og dyrke det lokale kulturlivet samtidig som vi ønsker å utvikle publikum over tid ved å tilby et program som består av artister og opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet – noen ganger kommersielle suksesser, men også en rekke arrangementer av «smalere» karakter.

– Vi ønsker å være dynamiske og aktuelle, men samtidig bevisst at vi er et kulturhus for befolkningen i Lyngdal og omegn, forteller Pål.

Med relativt nye kulturhus i Flekkefjord og Mandal, som begge ligger rundt 30 minutters kjøring fra Lyngdal, mener han det er «viktig å stadig gjenskape seg selv og å strekke seg langt for å ikke bare bli en del av melkeruta for de ulike turnéene som er på veien».

– Jeg opplever at vi har et godt samarbeid, og at vi i stor grad lykkes med å programmere husene slik at vi fremstår som dagsaktuelle kulturleverandører.

Logoen til Lyngdal kulturhus.

– Hvordan foregår dagens markedsføring?

– Vårt publikum er, i likhet med de fleste kulturscener, veldig differensiert. Pr. i dag kjenner vi dem ikke så godt som vi ønsker, og har mål om å bli bedre på CRM.

Vi ønsker også å bli stadig bedre på bruk av nyhetsbrev, Snapchat, Instagram og Facebook. Spesielt nyhetsbrev og Snapchat kommer vi til å jobbe mer for å bli bedre på. Innenfor mine ansvarsområder ønsker jeg å bruke markedsføringsbudsjettet på en mest mulig fornuftig måte. Vi ønsker også å legge til rette for en større andel lokale produksjoner på kulturhuset.

– Vi forsøker å tilpasse markedsføringen best mulig til det vi mener er primærmålgrupper, sekundærmålgrupper osv. på hvert enkelt arrangement. Av papirmateriell bruker vi sesongbrosjyre med distribusjon til rundt 7.000 husstander – denne har vi nå revitalisert, og ønsker å trykke fire årlige brosjyrer i mindre format kontra to halvårlige som vi hadde før. Vi produserer også mye flyers og plakater på huset, da vi er tre ansatte som kan en del grafisk design.

– Digitalt produserer vi plakater til infoskjermer, lager kampanjepriser blant annet til nyhetsbrevmottakere, litt konkurranser på facebook, samt en del betalt annonsering på Facebook og Instagram. Vi har også gått tilbake til å opprette arrangementer på facebook. Dette kuttet vi i lang tid ut, da vi opplevde liten effekt av dette. Vi har også en plakatmann som henger opp plakater for oss cirka annenhver uke i sesongen. Vi har registrert i overkant av 80 steder i Lyngdal og omegn hvor han kan henge opp plakater, så dette er en ganske omfattende jobb.

Lyngdal kultursenter KF hadde i 2016 12,9 årsverk fordelt på 23 ansatte.

Lyngdal kultursenter KF er, som navnet tilsier, et kommunalt foretak. Foretaket har derfor et eget styre sammensatt av politikere og kulturmennesker som tar for seg saker som er aktuelle i driften av huset. Kultursjef, Jan Seland, er sekretær for kulturstyret.

Lyngdal kulturhus badet i fin sollys. Foto: Lyngdal kulturhus.

 

– Hva er det beste med Lyngdal kulturhus, slik du ser det?

– Som arbeidsplass er det den gode stemningen vi har på jobb. Foretaket er oppdelt i kulturkontor, kino, bibliotek og fritidsklubb, og jeg synes vi har lykkes godt med å sveise sammen fagområdene og har et veldig godt samarbeidsklima, på tross av at arbeidsstedene til dels er adskilt og arbeidstidene varierer.

– Som publikummer håper og tror jeg det beste med Lyngdal kulturhus er måten man blir tatt i mot og fulgt opp på, helt fra man kjøper billlett til man tar en prat i foajeen etter endt forestilling. Muligheten for å kjøpe billetter i biblioteket tror jeg også er en viktig service for mange blant vårt publikum. Vi er opptatt av at de som selger billetter skal vite hva de selger, og bruker derfor en del tid og ressurser på intern markedsføring, noe vi opplever at publikum setter pris på. Vi får også gode tilbakemeldinger fra artister på vårt vertskap, og ønsker å være en pådriver for godt klima innenfor husets vegger.

– Har dere noen planer videre mht. oppussing og oppgradering?

– Ja, vi har planer om å bytte ut en rekke av vinduene på kulturhuset, da disse ikke har holdt mål. For tiden jobbes det også for å få i gang meråpent bibliotek, og vi jobber for å strømlinjeforme vår nyeste «scene» der vi setter opp intimkonserter. Vi har de siste par årene gjennomført endel større prosjekter, og har derfor satt oss som mål å ikke sette i gang mange nye prosjekter det inneværende året.

Hovedsalen i Lyngdal kulturhus. Foto: Lyngdal kulturhus.

Pål T. Fosso har en bachelor i kulturformidling fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet på ungdomshus, innenfor ulike omsorgsyrker, på asylmottak for enslige mindreårige og i videregående skole.

Pål oppdaget tidlig at han ville jobbe i kultursektoren. Det gode, gamle kulturkontoret i hans oppvekstkommune har spilt en viktig rolle for meg i min ungdomstid, da det her ble formidlet sommerjobber og andre småjobber, info om UKM og medlemsskap i Rockekjelleren i Lyngdal.

– Jeg har spilt i band siden barneskolen, men kjente ikke den sterke dragningen mot det harde turnélivet. Kjente vel etter hvert på at jeg var mer av en rockebyråkrat enn en heltidsrocker. Da jeg flyttet sørover etter endte studier og noen arbeidsår i Bergen fikk jeg først jobb på asylmottak for enslige mindreårige, men var hele tiden tydelig på at jeg ønsket å jobbe på kulturhuset i Lyngdal. I samarbeid med andre i kommunen startet jeg planleggingen av et nytt ungdomshus og en skatehall i kommunen, noe jeg tror ble lagt merke til, for i dag står både ungdomshuset og skatehallen der og jeg jobber der jeg drømte om å få innpass.

– Hva er du mest interessert i hva gjelder kulturtilbudene dere selv tilbyr på huset?

– Personlig er jeg veldig glad i konserter og er veldig glad i godt teater, spesielt monologer. Kraftfulle formidlere, enten det er i form av musikk, teater eller tekst står høyt i kurs. Jeg har også lyst til å trekke frem UKM, der jeg har vært produsent de siste syv årene. Som ungdom var jeg selv ivrig deltaker med ulike bandprosjekter, og jeg får i dag enormt mye kreativ energi tilbake fra deltakerne og kjenner nærmest en faderlig stolthet når jeg ser dem pushe seg selv til nye høyder. Vi har de siste årene jobbet mye med å skape felleskap og inkludering under UKM, og ser gode resultater av satsingen. UKM er enormt heseblesende og altoppslukende i perioder av året, men samtidig utrolig moro å være en del av.

Hovedsalen i Lyngdal kulturhus under en oppsetning. Foto: Lyngdal kulturhus.

– Foruten tilbudene på huset: hva slags kulturtilbud benytter du deg av i andre sammenhenger?

– Jeg jobber i Lyngdal, men bor i Mandal, og bruker derfor flest kulturtilbud der jeg bor. Jeg er, som nevnt tidligere, veldig glad i å gå på konserter og liker spesielt godt den intime og flotte scenen på Sjøboden Live Scene. Endre Drange Thompsen har gjort en formidabel jobb med å skape et attraktivt konsertsted som trekker til seg haugevis av spennende artister. Konsertene på Sjøboden oppleves som veldig eksklusive, da kapasiteten kun er på 80 personer, og sjøbodatmosfæren setter en ekstra spiss på det hele. Jeg bruker også Buen kulturhus så ofte jeg kan og drar en del inn på Kilden i Kristiansand og de ulike klubbscenene i byen, naturligvis innenfor rammene som settes av tilværelsen som småbarnspappa.

– Abonnerer du på noen strømmetjenester for film/serier? Eller ser du film på andre måter (4K UHD, Blu-ray, DVD, eldre formatter eller kino)?

– Jeg har abonnement på Netflix og HBO Nordic. Ser også litt DVD og Blu-ray som jeg selvfølgelig låner på nordeuropas beste bibliotek, nemlig Lyngdal bibliotek.

– Hva gjør du helst når du skal slappe helt av?

– Slappe helt av? Det kan jeg nesten ikke huske… Har en datter på 13 år, tvillingjenter på 4,5 år og en jentebaby på sju måneder. Kona er også over gjennomsnittet verbalt aktiv. Kanskje hvis jeg brakk begge beina og ble sengeliggende..?

– Hvilke av dine kommende arrangementer i 2017 gleder du deg mest til?

– Jeg tror nesten det må bli «En kveld med Tore Renberg», da jeg gleder meg vilt til tredje og siste bok i Teksastrilogien og har stor sans for forfatteren som sådan. Tore Renberg besøkte oss også i fjor, da i anledning romanen «Du er så lys», og har i etterkant av dette hatt et stort ønske om å komme tilbake til Lyngdal. «En kveld med Tore Renberg» ser ut til å bli en flott blanding av litteratur, musikk og mye fin humor.

– Hvordan var sommeren 2017 hos dere?

– Vi pleier ikke å sette opp særlig mange arrangementer i sommersesongen, men kinoen har gått forholdsvis bra i sommer.

– Hva er din beste egenskap i jobben din?

– Jeg er lydhør og interessert i andres meninger. Ved å prate med andre, spesielt mine kolleger på huset, om programmeringen av kommende sesonger mener jeg at programmet blir bedre og vi får alle et helt annet eierskap til det vi presenterer for vårt publikum.

– Hadde du hørt om Kulturhusmagasinet før vi kontaktet deg?

– Nei.
– Har du noen ønsker for innholdet på Kulturhusmagasinet?

– Det er naturligvis spennende å lese om dagsaktuelle tema som angår kulturhusene, men jeg kunne også tenke meg å lese intervjuer med gamle sirkushester i bookingbransjen på begge sider av bordet. Jeg leser også gjerne intervjuer med mennesker som har historier fra turnélivet.

– Har du tips til hvem vi bør intervjue i denne spalten?

Knut Inge Solbu på Ælvespeilet er en kar som får til bra ting. Han burde dere prate med, om dere ikke allerede har gjort det?

(Nei. Takk for tips! Red. anm.)

Lyngdal kulturhus. Foto: Lyngdal kulturhus.

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like