NYTT OM NAVN

Ledig jobb hos Buen kulturhus

Buen kulturhus i Mandal. Foto: Buen.

Alf Myhre sa takk for seg, og dermed byr det seg muligheter hos Buen kulturhus i Mandal.

Stillingen som kulturkonsulent er todelt. Hovedansvarsområdene er kino- og kioskdriften i Buen kulturhus og å være dagansvarlig tekniker i Buen, med særskilt ansvar for å følge opp konferanser, forestillinger og foredrag på dagtid m.v.

ANNONSE FRA BOSE:

Til stillingen ligger også oppgaver knyttet til teknisk drift av Buen i tett samarbeid med avdeling Bydrift. Grenseoppgangen mellom Bydrift (som huseier) og Buen (som leietaker) er regulert i egen brukeravtale.

Les mer om jobben her.

Ønsker seg ny kinosal i Buen kulturhus

Folk i kulturhus: Alfred Solgaard

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like