BRANSJEORGANISASJON

Musikkutstyrsordningen får et enklere navn

Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler som til nå har vært kjent som Musikkutstyrsordningen, heter fra 8. januar 2020 Kulturrom.

– Navnet Kulturrom speiler vårt utvidede mandat og ruster oss samtidig for fremtiden på en god måte. Med et nytt og mer inkluderende navn er vi klare for å ta et enda større ansvar for å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet, sier Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom, i en presseuttalelse.

ANNONSE FRA BOSE:

Karen Sofie Sørensen er daglig leder i Musikkutstyrordningen, som nå heter Kulturrom. Foto: Jonathan Vivaas Kise.

Musikkutstyrsordningen fikk fra 2019 økt tilskuddsramme og et utvidet mandat. Med et oppdrag om å gi tilskudd på tvers av alle musikksjangre og til scenekunstfeltet, ble en navneendring både naturlig og nødvendig.

Navneendringen til Kulturrom er en del av spennende styrking og videreutvikling av ordningen – og et ledd i en opptrappet satsing på egnede og utstyrte kulturlokaler fra Regjeringen.

Med det utvidede mandatet fulgte en ekstra bevilgning på 12 millioner i mai 2019 og totalt delte ordningen ut i overkant av 40 millioner i tilskudd fordelt på alle landets fylker i 2019.

Navneendringsprosessen ble igangsatt våren 2019 i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Dinamo og det nye navnet Kulturrom ble lagt frem og enstemmig vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling, 5. november 2019.

Navnet blir offisielt annonsert onsdag 8. januar kl 15:30 av Kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande. Hun uttaler: «Jeg er glad for at Musikkutstyrsordningen på en så positiv måte har tatt i mot oppdraget med å utvide ordningen til å gjelde flere musikksjangre og kulturuttrykk. Dette er en svært viktig ordning for det brede kulturlivet vi har i Norge, og Kulturrom er et dekkende og godt navn.»

 

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like