ARTISTOMTALE

Performancekunster Tori Wrånes får tolv millioner kroner fra Norsk kulturråd de neste fire årene

MULTISTAND, as part of the exhibition DRASTIC PANTS. Carle Freedman Gallery, London, 2016. Image courtesy the artist

Kulturrådet har i rådsmøte 21. september tildelt performancekunstner Tori Wrånes flerårig støtte over ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Wrånes mottar tre millioner kroner per år fra 2018 til 2021.

Ordningen for basisfinansiering har som formål å styrke den kunstneriske virksomheten og gi økonomisk forutsigbarhet over tid til scenekunstnere på særlig høyt nivå, skriver Norsk kulturråd i en pressemelding.

ANNONSE FRA BOSE:

Støtten gis som et fast årlig tilskudd i et begrenset antall år, og skal dekke utgifter til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift.

I 2017 rommer ordningen 14 kunstnerskap (se tabell nederst i saken). 39 søknader ble behandlet etter fristen 5. juni 2017.

Basisfinansiering er en spesiell ordning som gir scenekunstnere mulighet til å «utvikle sine kunstnerskap i dybden.»

Den eneste nye som kom inn på ordingen var Tori Wrånes. 

– Jeg er utrolig glad. Dette vil styrke min aktivitet i Norge, sa en rørt Wrånes da hun fikk beskjed om tildelingen.

– Årets tildeling til Tori Wrånes bidrar også til en etterlengtet utvikling og fornying av performancetradisjonen i grenselandet mellom scenekunst og visuell kunst. Tori Wrånes har skapt et stofflig performativt språk som vekker undring og begeistring hos publikum, sier Thorbjørn Gabrielsen, leder for Faglig utvalg for teater.

Tori Wrånes kan ifølge Norsk kulturråd «vise til et kunstnerskap i betydelig vekst som vekker stor interesse hos publikum».

Dette avspeiles i de mange og svært ulike arenaene nasjonalt og internasjonalt som søknaden dokumenterer, ønsker å presentere hennes arbeid.

Kunsten til Wrånes berører scenekunst, visuell kunst og musikk. Med det finansielle grunnlaget og forutsigbarheten som basisfinansiering kan gi, har utvalgene store forventninger til hvordan kunstnerskapet kan styrkes og utvikles.

Wrånes sine arbeider er personlige, ofte basert på egne erfaringer, men hun unngår hele tiden å bli privat. Tori Wrånes er en kunstner som bruker sin egen kropp aktivt. Hun er ikke utleverende, men tankefullt og reflekterende. Hun gjør kroppens lyder til et rikt kommunikasjonsmiddel bortenfor det konvensjonelle språket. Søknaden overbeviser om kunstnerskapets originalitet og videre potensial.

I år kom det inn rekordmange søknader. Av de 39 søknadene som ble behandlet, var mange innsendt av etablerte grupper som har søkt om basisfinansiering i flere år uten å bli tildelt tilskudd.

– Det er viktig at etablerte kunstnerskap gis gode vilkår for videre fordypning, utvikling og formidling, sier leder for Faglig utvalg for dans, Arne Fagerholt.

– Samtidig gjelder det å skille mellom kunstnerskap med en selvbekreftende kunstproduksjon, og kunstnerskap som viser et potensial til å løfte seg videre. Fagutvalgene er opptatte av å prioritere kunstnerskap hvor tilskudd kan bidra til å forløse et videre potensial for kunstnerisk utvikling.

Basert på en pressemelding.

Tori Wrånes (født 19. mars 1978) er en norsk samtidskunstner og vokalist. Wrånes arbeider hovedsakelig med performance, hvor hun skaper nye drømmeaktige konstellasjoner ved bruk av egen stemme, kostyme,rekvisitter, arkitektur og skulptur.[1] Hun er født i Kristiansand, og vokste opp i Randesund.[trenger referanse]

Wrånes er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi Oslo i 2009.[1]

 

Oversikt over alle som er tildelt basisfinansiering fra 2017

Scenekunstgruppe 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cirka Teater AS 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Mette Edvardsen 1 900 000 1 900 000 1 900 000  1 900 000
De Utvalgte 3 500 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000
Goksøyr & Martens 3 000 000 3 100 000 3 100 000
Heine Røsdal Avdal/ Avdal Produksjoner 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
Ingrid Midgard Fiksdal Dans 2 900 000 2 900 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Jo Strømgren Kompani 3 500 000 3 500 000
Traavik.Info ved Morten Traavik 3 500 000 3 500 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000
Tori Wrånes 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Verdensteatret 4 000 000 4 000 000
Verk Produksjoner 3 200 000 3 200 000 3 200 000
Vinge/Müller 3 179 604 3 179 604
Winter Guests 3 800 000 3 800 000 3 800 000
Zero Visibility Corp. 3 550 000 3 550 000  3 800 000  3 800 000

ANNONSE
ANNONSE
Avatar Per Mork

Du vil kanskje også like