BRANSJEORGANISASJON, KORONAVIRUSET

BFSP: – Vi tas på alvor

Marius Widerøe fra Konsertsystemer og Hege Strand fra Trondheim Lyd foran Stortinget. Foto: BFSP.

Tre statsråder lyttet nøye til argumentene til Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon (BFSP).

BFSP-styreleder Marius Widerøe fra Konsertsystemer og styremedlem Hege Strand fra Trondheim Lyd fikk onsdag 10. juni et kvarter til å presentere utfordringen lyd-, lys- og bildebransjen står midt oppe i – i koronaens tid.

ANNONSE FRA BOSE:

De tre tilstedeværende statsrådene var næringsminister Iselin Nybø (V), arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

– Vi føler at de tok argumentene våre på alvor, forteller Marius Widerøe til Scenemagasinet.no.

– Vi fikk også mange spørsmål fra statsrådene om bransjen vår. Både Isaksen og Raja skjønner at tiltakspakkene, som de er nå, ikke dekker over alt. Selv om AS Norge nå starter opp igjen, er vi langt nede. Derfor trengs det skreddersøm tilpassede ordninger for enkeltbransjer som er hardt rammet, heriblant oss, hotell og reiseliv.

BFSP la frem dyster statistikk.

Nesten halvparten av foreningens medlemmer er tomme for penger innen utgangen av juni 2020. Innen utgangen av oktober 2020 kan situasjonen være like ille for to-tredjedeler av BFSP-medlemmene.

BFPS sine innspill dreide seg i stor grad om dette:

• Arrangørstøtten må bli en arrangementsstøtte

.

• Kontantstøtten må økes til 90 % og dekke flere uunngåelige kostnader enn den gjør i dag

.

• Bransjen trenger en særordning fra 1. september 2020, om de to overstående ordningene avvikles fra den dato

Faren for kompetanseflukt ble fremhevet som svært kritisk og at utleiefirmaene derfor må få dekket både løpende kostnader og lønn slik at foreningens medlemmer kan få medarbeidere tilbake på jobb.

Ifølge BFSP var Abid Raja «ydmyk» og viste stor forståelse.

«Han kunne ikke love noe, men han spurte om vår bransje ville overleve om vi fikk dekket 70 % av våre tapte inntekter, på lik linje med frivillighet og idrett. Det svarte vi unisont JA til,» skriver BFSP på sine Facebook-sider.

«Videre spurte han oss om hvis det ikke blir tillatt med mer enn 200 mennesker på ett sted og 1 meter avstand ut året, som han mente er sannsynlig, hvordan vil det påvirke vår bransje? Vi svarte at det ville bety døden for vår bransje med mindre gode støtteordninger kommer på plass,» skriver foreningen videre.

LES OGSÅ:

BFSP-medlemmene strømmer til Virke. Frykter konkurser om koronakrisen blir langvarig.

BFSP tror medlemmene kan tape 250 millioner kroner – bare frem til sommeren 2020

Nytt styre i BFSP

Her er de sju som styrer BFSP videre

ANNONSE
ANNONSE
John Berge John Berge

Du vil kanskje også like